Richtlijn Covid-19

Bij Huid- en Laserkliniek DermaLounge hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten. Huidtherapeuten vallen onder de medische contactberoepen. De huidtherapeut is in de eerste lijn een zorgverlener buiten het ziekenhuis en hierbij zijn er richtlijnen die opgevolgd moet worden. Om alle cliënten zo veilig mogelijk te kunnen behandelen wordt er voldoende tijd tussen de behandelingen gepland, zodat contact met andere cliënten minimaal wordt.  

 

Om te voldoen aan de hygiëne regels van het RIVM en VWS worden de volgende punten in acht genomen:

  • Bij klachten blijft u thuis

  • Kom maximaal 5 minuten voor tijd naar de afspraak.

  • Het dragen van een mondkap is verplicht, indien in het gezicht behandeld wordt mag deze gedurende de behandeling af worden gedaan.

  • Was de handen bij binnenkomst.

  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

  • Er worden geen handen geschud.